Projekt list wynajmu mieszkań

KOMUNIKAT Wynajmującego w sprawie ogłoszenia projektu list wynajmu mieszkań opracowanych w 2020 roku Zgodnie z § 14 ust. 1 oraz § 27 ust. 1 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej, stanowiących załącznik do Uchwały nr XLII/839/2018  Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19.06.2018 r. informuję, iż w dniu 01.10.2020 r. projekty list wynajmu

zobacz szczegóły

Ostateczne listy wynajmu mieszkań opracowane w roku 2023

3Zgodnie z § 20 ust. 5 Uchwały nr XV/624/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17.11.2020 r. (z późn. zm.) w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielsko-Biała,  zatwierdzone i podpisane przez Prezydenta Miasta  listy wynajmu mieszkań opracowane w 2023 r. podlegają publikacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Wynajmującego

zobacz szczegóły