Ochrona Danych Osobowych

Print Friendly, PDF & Email

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Przemysław Jarco

 

ul. Lipnicka 26, 43-301 Bielsko-Biała
II piętro, pokój nr 20
Telefon: 33 4990 690
e-mail: iod@zgm.eu