Ochrona Danych Osobowych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Ochrona Danych Osobowych

Print Friendly, PDF & Email

Przemysław Jarco

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

ul. Lipnicka 26, 43-301 Bielsko-Biała
II piętro, pokój nr 20
Telefon: 33 4990 690
e-mail: iod@zgm.eu

 
 
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zatrudnia Inspektora Ochrony Danych Osobowych i posiada Politykę Ochrony Danych Osobowych.