Kontrole i oceny

Print Friendly, PDF & Email

Wybierz z menu bocznego, aby zapoznać się z dokumentacją przebiegu i efektami kontroli lub treści wystąpień pokontrolnych i ocen.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany: