Kontrole i oceny

Print Friendly, PDF & Email

Wybierz z menu bocznego aby zapoznać się z dokumentacja przebiegu i efektami kontroli lub treści wystąpień pokontrolnych i o ocen

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany: