Postępowania o udzielenie zamówień publicznych pon. 130 tys. złotych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych pon. 130 tys. złotych

Print Friendly, PDF & Email

DZ-GM/87/2021/ADM – audyty ex-post

Opracowanie audytów ex-post dla 5 budynków ujętych w projekcie pn. >>Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – Etap II<< realizowanych z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

zobacz szczegóły

DZ-ACH/86/2021/LE – wystawianie przed nieruchomości pojemników na odpady

Świadczenie usługi wystawiania przed nieruchomości oraz odstawiania do miejsca gromadzenia odpadów pojemników na odpady komunalne, w terminach wynikających z harmonogramu odbioru odpadów z nieruchomości Gminy Bielsko-Biała zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

zobacz szczegóły