Postępowania o udzielenie zamówień publicznych pon. 130 tys. złotych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych pon. 130 tys. złotych

Print Friendly, PDF & Email

DZ/23/003/DN-Wykonanie kosztorysów inwestorskich c.o.

Udzielenie zamówienia na wykonanie kosztorysów inwestorskich na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych z piecowego na etażowe gazowe centralne ogrzewanie w 40 lokalach mieszkalnych będących w zasobie mieszkalnym Gminy Bielsko – Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

zobacz szczegóły

DZ/22/70/DN- Wykonanie, dostarczenie i montaż 14 tablic informacyjnych.

Wykonanie, dostarczenie i montaż 14-tablic informacyjnych o ,,szlaku historycznym” łączącym 14 budynków, których remonty/przebudowy są realizowane w ramach projektu
,,Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I i II”.

zobacz szczegóły

DZ/23/002/DS – wykonanie przeglądów placów zabaw; ZGM Bielsko-Biała

Wykonanie jednego rocznego i trzech kwartalnych przeglądów placów zabaw będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, zlokalizowanych w Bielsku-Białej przy ul. Dębowej / ul. Kasztanowej, ul. Wapiennej 50-54, ul. Grażyny, ul. Partyzantów 62, ul. Jaskrowej 13 i na Os. Grunwaldzkim.

zobacz szczegóły