Postępowania o udzielenie zamówień publicznych pon. 130 tys. złotych

Print Friendly, PDF & Email

DZ/23/022/BU-obsługa, przeglądy techn. kotłowni, instalacji co cwu i hydroforni

Obsługa, konserwacja i serwis oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych kotłowni gazowych, instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej i hydroforni w budynkach mieszkalnych i usługowych zarządzanych przez...