Postępowania o udzielenie zamówień publicznych pon. 130 tys. złotych

Print Friendly, PDF & Email

DZ/24/001/NU – Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych

Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i wykonanie usług polegających na czyszczeniu kanalizacji (przepychanie pod ciśnieniem, udrażnianie) oraz usuwanie nieczystości płynnych powstałych w wyniku awarii kanalizacji w nieruchomości, w podziale na 2 części.

zobacz szczegóły