Dział Lokali Użytkowych i Windykacji

Print Friendly, PDF & Email
Siedziba: ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
Miejsce: II piętro pokój nr 26 – 29a

 

Kierownik Joanna Więcław – Kowalcze 33 49 90 640

 

ZADANIA

 
Do zadań Działu Lokali Użytkowych należy prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz udostępnianiem nieruchomości komunalnych w celu montażu urządzeń reklamowych, a w szczególności:
 

Udzielanie informacji o zasadach wynajmu wolnych lokali użytkowych i zawierania umów najmu lokali użytkowych, reklam oraz garaży.

Ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów ofert na najem wolnych lokali użytkowych.

Udostępnianie wolnych lokali użytkowych do oględzin zainteresowanym ich wynajmem.

Udzielanie informacji o zasadach umieszczania urządzeń reklamowo – informacyjnych na mieniu komunalnym.
 

33 49 90 644
Wydawanie zgód na przeprowadzanie prac remontowych i modernizacyjnych w lokalach użytkowych przez ich najemców. 33 49 90 640
 
Rozwiązywanie umów najmu lokali użytkowych oraz umów o udostępnianie nieruchomości komunalnych w celu umieszczenia urządzeń reklamowo – informacyjnych.

Windykacja należności wynikających z umów najmu lokali użytkowych oraz umów o udostępnienie nieruchomości pod urządzenia reklamowo – informacyjne.
 

33 49 90 646
 
Wystawianie faktur VAT z tytułu najmu lokali użytkowych oraz opłat za udostępnienie nieruchomości w celu umieszczenia urządzeń reklamowo – informacyjnych.

Windykacja należności wynikających z umów najmu garaży i terenów.
 

33 49 90 643
 
Windykacja należności wynikających z umów najmu lokali mieszkalnych
 
33 49 90 641
33 49 90 642
33 49 90 647
33 49 90 648
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2023-05-17, 09:55
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-17, 09:01
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-17, 09:01
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-17, 08:52
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-17, 08:30
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-17, 08:17
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji