Dział Lokali Użytkowych i Windykacji

Print Friendly, PDF & Email
Dział Lokali Użytkowych i Windykacji
 ul.Lipnicka 26, 43-301 Bielsko-Biała
 II piętro pokój nr 26 – 29a

 


 


Joanna Więcław – Kowalcze
– kierownik
33 499 0 640

 


Zadania

Do zadań Działu Lokali Użytkowych należy prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali użytkowych, przeznaczonych na działalność gospodarczą, oraz udostępnianiem nieruchomości komunalnych w celu montażu urządzeń reklamowych, a w szczególności:

 

Udzielanie informacji o zasadach wynajmu wolnych lokali użytkowych i zawierania umów najmu lokali użytkowych, reklam oraz garaży.33 499 0 644
Ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów ofert na najem wolnych lokali użytkowych.33 499 0 644
Udostępnianie wolnych lokali użytkowych do oględzin zainteresowanym ich wynajmem.33 499 0 644
Wydawanie zgód na przeprowadzanie prac remontowych i modernizacyjnych w lokalach użytkowych przez ich najemców.33 499 0 640
Udzielanie informacji o zasadach umieszczania urządzeń reklamowo – informacyjnych na mieniu komunalnym.33 499 0 644
Rozwiązywanie umów najmu lokali użytkowych oraz umów o udostępnianie nieruchomości komunalnych w celu umieszczenia urządzeń reklamowo – informacyjnych.

33 499 0 646

Wystawianie faktur VAT z tytułu najmu lokali użytkowych oraz opłat za udostępnienie nieruchomości w celu umieszczenia urządzeń reklamowo – informacyjnych.33 499 0 643
Windykacja należności wynikających z umów najmu lokali użytkowych oraz umów o udostępnienie nieruchomości pod urządzenia reklamowo – informacyjne.33 499 0 646
Windykacja należności wynikających z umów najmu lokali mieszkalnych33 499 0 641
33 499 0 642
33 499 0 647
33 499 0 648
Windykacja należności wynikających z umów najmu garaży i terenów.33 499 0 643
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2020-06-08, 07:59
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-06-08, 07:59
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-11-12, 14:36
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-09-12, 10:26
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-03, 07:32
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-31, 10:19
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-05-28, 09:30
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-27, 13:07
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-27, 12:40
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-21, 10:24
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-20, 14:09
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-04-19, 08:53
Krzysztof Tekla
Dział Lokali Użytkowych i Windykacji
Dodanie informacji