Dział Lokali Mieszkalnych

Print Friendly, PDF & Email
Siedziba: ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
Miejsce: parter pokój nr 1 – 3d

 

Kierownik Katarzyna Lis 33 49 90 620

 

ZADANIA

 
Do zadań Działu Lokali Mieszkalnych należy prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali mieszkalnych w zasobach Gminy oraz z ich administrowaniem, a w szczególności:
 

Weryfikowanie wniosków osób ubiegających się o wynajem lokali mieszkalnych zasobów Gminy lub zamianę lokalu. 33 49 90 622
33 49 90 628
 
Sporządzanie  i aktualizacja umów najmu lokali mieszkalnych na czas oznaczony i nieoznaczony, współpraca z najemcami dot. praw i obowiązków wynikających z umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 
 
33 49 90 624
33 49 90 625
33 49 90 626
33 49 90 629
33 49 90 636
 
Prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych dot. zapewnienia lokalu socjalnego i/lub pomieszczeń tymczasowych. 33 49 90 623
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2023-05-17, 08:50
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-17, 08:50
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-17, 08:32
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-17, 08:24
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-16, 14:45
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji