Dział Lokali Mieszkalnych

Print Friendly, PDF & Email
Dział Lokali Mieszkalnych
ul.Lipnicka 26, 43-301 Bielsko-Biała
parter pokój nr 1 – 3dKatarzyna Lis
 – kierownik
33 499 0 620


 
Zadania

 

Do zadań Działu Lokali Mieszkalnych należy prowadzenie spraw związanych z wynajmem lokali mieszkalnych w zasobach Gminy oraz z ich administrowaniem, a w szczególności:

Weryfikowanie wniosków osób ubiegających się o wynajem lokali mieszkalnych zasobów Gminy lub zamianę lokalu. 33 499 0 622
33 499 0 628
Sporządzanie  i aktualizacja umów najmu lokali mieszkalnych na czas oznaczony i nieoznaczony, współpraca z najemcami dot. praw i obowiązków wynikających z umowy najmu lokalu mieszkalnego. 33 499 0 624
33 499 0 625
33 499 0 626
33 499 0 629
33 499 0 636
Prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków sądowych dot. zapewnienia lokalu socjalnego i/lub pomieszczeń tymczasowych. 33 499 0 623

 

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany: