Zespół Organizacyjno-Prawny

Print Friendly, PDF & Email
Siedziba: ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
Miejsce: I piętro pokój nr 10, 17

 

Kierownik Danuta Grochal 33 49 90 615

 

33 49 90 616
33 49 90 617

 

ZADANIA

 
Zespół Organizacyjno – Prawny zajmuje się następującymi sprawami:

 1. Prowadzi dokumentację organizacyjną Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz rejestry wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń, poleceń służbowych, instrukcji, regulaminów itp.).
   
 2. Kompletuje akty normatywne typu Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, inne Dzienniki Urzędowe, Uchwały Rady Miejskiej, Zarządzenia Prezydenta Miasta, orzecznictwo Sądu Najwyższego itp.
   
 3. Przygotowuje i archiwizuje wystąpienia kierowane przez Dyrektora do władz miasta Bielska-Białej (Rady Miejskiej, komisji Rady, Prezydenta), a także do innych organów.
   
 4. Prowadzi rejestr interpelacji radnych Rady Miejskiej, wniosków komisji Rady, wystąpień posłów i senatorów, a także rejestr skarg, wniosków, interwencji wpływających do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz nadzoruje terminowość odpowiedzi na ww. pisma oraz terminowość realizacji ustaleń z posiedzeń kierownictwa Urzędu Miejskiego.
   
 5. Utrzymuje kontakt z prasą w zakresie statutowej działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
   
 6. Koordynuje sprawy związane z ochroną danych osobowych w Zakładzie.
   
 7. Załatwia sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników.
   
 8. Prowadzi obsługę prawną Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w tym: – prowadzi w imieniu Gminy Bielsko-Biała całokształt spraw sadowych związanych z działalnością Zakładu, – prowadzi całokształt spraw związanych z egzekucją sądową należności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, – udziela porad i opinii prawnych dla potrzeb Zakładu.
   
 9. Prowadzi obsługę Sekretariatu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
   
 10. Załatwia sprawy związane z dozorowaniem obiektu w siedzibie Zakładu.
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2023-05-17, 12:08
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-17, 12:08
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji