Zespół Organizacyjno-Prawny

Print Friendly, PDF & Email
Zespół Organizacyjno – Prawny
ul.Lipnicka 26, 43-301 Bielsko-Biała
I piętro pokój nr 10, 17Danuta Grochal – kierownik
33 499 0 615


  33 499 0 616
  33 499 0 617


 
Zadania

 

Dział Organizacyjno – Prawny załatwia następujące sprawy:

 1. Prowadzi dokumentację organizacyjną Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz rejestry wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzeń, poleceń służbowych, instrukcji, regulaminów itp.).
    
 2. Kompletuje akty normatywne typu Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, inne Dzienniki Urzędowe, Uchwały Rady Miejskiej, Zarządzenia Prezydenta Miasta, orzecznictwo Sądu Najwyższego itp.
    
 3. Przygotowuje i archiwizuje wystąpienia kierowane przez Dyrektora do władz miasta Bielska-Białej (Rady Miejskiej, komisji Rady, Prezydenta), a także do innych organów.
    
 4. Prowadzi rejestr interpelacji radnych Rady Miejskiej, wniosków komisji Rady, wystąpień posłów i senatorów, a także rejestr skarg, wniosków, interwencji wpływających do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz nadzoruje terminowość odpowiedzi na ww. pisma oraz terminowość realizacji ustaleń z posiedzeń kierownictwa Urzędu Miejskiego.
    
 5. Utrzymuje kontakt z prasą w zakresie statutowej działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
    
 6. Koordynuje sprawy związane z ochroną danych osobowych w Zakładzie.
    
 7. Załatwia sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników.
    
 8. Prowadzi obsługę prawną Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w tym: – prowadzi w imieniu Gminy Bielsko-Biała całokształt spraw sadowych związanych z działalnością Zakładu, – prowadzi całokształt spraw związanych z egzekucją sądową należności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, – udziela porad i opinii prawnych dla potrzeb Zakładu.
    
 9. Prowadzi obsługę Sekretariatu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
    
 10. Załatwia sprawy związane z dozorowaniem obiektu w siedzibie Zakładu.
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany: