Ostateczne listy wynajmu mieszkań opracowane w roku 2023

3Zgodnie z § 20 ust. 5 Uchwały nr XV/624/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17.11.2020 r. (z późn. zm.) w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielsko-Biała,  zatwierdzone i podpisane przez Prezydenta Miasta  listy wynajmu mieszkań opracowane w 2023 r. podlegają publikacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Wynajmującego

zobacz szczegóły