Odczyty wodomierzy

Print Friendly, PDF & Email

Wodomierze z nakładkami radiowymi odczytywane są zdalnie bez udziału najemców. Przekazanie odczytu wodomierzy, które nie posiadają nakładki radiowej powinno nastąpić nie później niż do 3 stycznia i 5 lipca według stanów na 31 grudnia i 30 czerwca i może zostać dokonane:

  1. Przy użyciu dostarczonych przez ZGM kart odczytowych – poprzez ich wypełnienie, podpisanie i złożenie w Biurze Obsługi Interesanta
  2. Elektronicznie na adres e-mail: odczyty@zgm.eu 
  3. Telefonicznie po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości

lub za pomocą poniższego formularza.