Zasady odpłatności za gospodarowanie odpadami - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Zasady odpłatności za gospodarowanie odpadami

Print Friendly, PDF & Email

Zasady rozliczeń za odbiór nieczystości stałych w lokalach stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i zarządców obcych na zlecenie wspólnot mieszkaniowych określone są w „Regulaminie naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych i zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach zarządzanych przez ZGM” wprowadzonych Zarządzeniem Nr 86/2013 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z dnia 18 grudnia 2013r. z uwzględnieniem regulacji zawartych w uchwałach Rady Miejskiej w Bielsku-Białej:

Szczegółowe zasady gromadzenia i odbioru opublikowane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Dalszych informacji w tej sprawie można zasięgnąć w Dziale Eksploatacji.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-15
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2020-01-03, 12:49
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-01-03, 12:48
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-12-30, 09:16
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-12-30, 09:11
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-06, 14:51
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-31, 10:30
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-05-31, 10:27
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:37
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:35
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:34
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:34
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:31
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:19
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:19
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:16
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji