Dział Eksploatacji

Print Friendly, PDF & Email
Dział Eksploatacji
ul.Lipnicka 26, 43-301 Bielsko-Biała
III piętro pokój nr 35 – 38Małgorzata Zontek
 – kierownik
33 499 0 670


 
Zadania

 

 1. Prowadzenie ewidencji zarządzanych nieruchomości dla celów statystycznych i podatkowych.
    
 2. Prowadzenie spraw dotyczących własności nieruchomości.
    
 3. Prowadzenie spraw związanych ze zmianami sposobu użytkowania lokali mieszkalnych,  użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i innych.
    
 4. Załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem zarządu nieruchomości.
    
 5. Udzielanie informacji odnośnie procedury wykupu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opiniowanie wniosków o wykup lokali.
    
 6. Załatwianie spraw związanych z dozorowaniem obiektów.
    
 7. Prowadzenie spraw związanych z wycinką oraz pielęgnacją drzew na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
    
 8. Prowadzenie spraw związanych z wynajmem lub dzierżawą terenów zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej między innymi terenów zajętych na cele zielone i rekreacyjne (ogrody) oraz na potrzeby Wspólnot Mieszkaniowych.
    
 9. Organizowanie i nadzorowanie na zarządzanych nieruchomościach prac sanitarno – porządkowych związanych z:
  • utrzymaniem czystości budynków i terenów,koszeniem traw,
  • przycinką żywopłotów,odśnieżaniem i posypywaniem chodników,
  • placów i dróg wewnątrz osiedlowych.
 10. Zawieranie umów o dostawy mediów do zarządzanych nieruchomości.
    
 11. Zawieranie umów o usługi związane z eksploatacją zarządzanych budynków i terenów.
    
 12. Wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem wywozu nieczystości stałych (wielkogabarytowych) i płynnych z nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
    
 13. Prowadzenie spraw dotyczących odpadów komunalnych:
  • przygotowanie właściwych deklaracji w terminach wynikających z przepisów prawa,
  • analiza zapotrzebowań na pojemniki pod względem rodzaju, pojemności i częstotliwości wywozu.
 14. Wykonywanie czynności związanych z obsługą Gminy Bielsko-Biała jako członka wspólnot mieszkaniowych.
    
 15. Prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem administracji zleconej oraz administracji bez zlecenia oraz prowadzenie rozliczeń z właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości.
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-12
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-05-21, 09:57
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-21, 09:57
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-05-21, 09:32
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-20, 14:01
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-20, 13:06
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-20, 12:54
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-20, 10:29
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-20, 10:23
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-20, 10:17
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-20, 10:16
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-04-09, 07:21
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-09, 07:19
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji