Dział Eksploatacji

Print Friendly, PDF & Email
Dział Eksploatacji
ul.Lipnicka 26, 43-301 Bielsko-Biała
III piętro pokój nr 35 – 38Małgorzata Zontek
 – kierownik
33 499 0 670Zadania

 

Prowadzenie ewidencji zarządzanych nieruchomości dla celów statystycznych i podatkowych.33 499 0 673
Prowadzenie spraw dotyczących własności nieruchomości.33 499 0 673
Prowadzenie spraw związanych ze zmianami sposobu użytkowania lokali mieszkalnych,  użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i innych.33 499 0 673
Załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem zarządu nieruchomości.33 499 0 673
Udzielanie informacji odnośnie procedury wykupu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opiniowanie wniosków o wykup lokali.33 499 0 677
Załatwianie spraw związanych z dozorowaniem obiektów.33 499 0 677
Prowadzenie spraw związanych z wycinką oraz pielęgnacją drzew na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.33 499 0 677
Prowadzenie spraw związanych z wynajmem lub dzierżawą terenów zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej między innymi terenów zajętych na cele zielone i rekreacyjne (ogrody) oraz na potrzeby Wspólnot Mieszkaniowych.33 499 0 672
Organizowanie i nadzorowanie na zarządzanych nieruchomościach prac sanitarno – porządkowych związanych z:

  • utrzymaniem czystości budynków i terenów,
  • przycinką żywopłotów, koszeniem traw,
  • odśnieżaniem i posypywaniem chodników, placów i dróg wewnątrz osiedlowych.
33 499 0 672
Zawieranie umów o dostawy mediów do zarządzanych nieruchomości.33 499 0 671
Zawieranie umów o usługi związane z eksploatacją zarządzanych budynków i terenów.33 499 0 671
Wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem wywozu nieczystości stałych (wielkogabarytowych) i płynnych z nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.33 499 0 676
Prowadzenie spraw dotyczących odpadów komunalnych:

  • przygotowanie właściwych deklaracji w terminach wynikających z przepisów prawa,
  • analiza zapotrzebowań na pojemniki pod względem rodzaju, pojemności i częstotliwości wywozu.
33 499 0 676
Wykonywanie czynności związanych z obsługą Gminy Bielsko-Biała jako członka wspólnot mieszkaniowych.33 499 0 674
33 499 0 675
Prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem administracji zleconej oraz administracji bez zlecenia oraz prowadzenie rozliczeń z właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości.33 499 0 674
33 499 0 674
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-12
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2020-01-14, 08:37
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-08-28, 07:18
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-05-28, 09:15
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-27, 13:05
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-27, 11:38
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-27, 11:34
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-27, 11:24
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-21, 09:57
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-21, 09:32
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-20, 14:01
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-20, 13:06
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-20, 12:54
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-20, 10:29
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-20, 10:23
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-20, 10:17
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-20, 10:16
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-04-09, 07:21
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji