Dział Eksploatacji

Print Friendly, PDF & Email
Siedziba: ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
Miejsce: III piętro pokój nr 35 – 38

 

Kierownik Małgorzata Zontek 33 49 90 670

 

ZADANIA

 
Do zadań Działu Eksploatacji należy:
 

Prowadzenie ewidencji zarządzanych nieruchomości dla celów statystycznych i podatkowych.

Prowadzenie spraw dotyczących własności nieruchomości.

Prowadzenie spraw związanych ze zmianami sposobu użytkowania lokali mieszkalnych,  użytkowych, pomieszczeń gospodarczych i innych.

Załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem zarządu nieruchomości.
 

33 49 90 673
 
Udzielanie informacji odnośnie procedury wykupu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opiniowanie wniosków o wykup lokali.

Załatwianie spraw związanych z dozorowaniem obiektów.

Prowadzenie spraw związanych z wycinką oraz pielęgnacją drzew na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 

33 49 90 677
 
Prowadzenie spraw związanych z wynajmem lub dzierżawą terenów zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej między innymi terenów zajętych na cele zielone i rekreacyjne (ogrody) oraz na potrzeby Wspólnot Mieszkaniowych.

Organizowanie i nadzorowanie na zarządzanych nieruchomościach prac sanitarno – porządkowych związanych z:

  • utrzymaniem czystości budynków i terenów,
  • przycinką żywopłotów, koszeniem traw,
  • odśnieżaniem i posypywaniem chodników, placów i dróg wewnątrz osiedlowych.
33 49 90 672
 
Zawieranie umów o dostawy mediów do zarządzanych nieruchomości.

Zawieranie umów o usługi związane z eksploatacją zarządzanych budynków i terenów.
 

33 49 90 671
 
Wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem wywozu nieczystości stałych (wielkogabarytowych) i płynnych z nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Prowadzenie spraw dotyczących odpadów komunalnych:

  • przygotowanie właściwych deklaracji w terminach wynikających z przepisów prawa,
  • analiza zapotrzebowań na pojemniki pod względem rodzaju, pojemności i częstotliwości wywozu.
33 49 90 676
Wykonywanie czynności związanych z obsługą Gminy Bielsko-Biała jako członka wspólnot mieszkaniowych. 33 49 90 674
33 49 90 675
Prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem administracji zleconej oraz administracji bez zlecenia oraz prowadzenie rozliczeń z właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości. 33 49 90 674
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-12
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2023-05-17, 08:57
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-17, 08:57
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-17, 08:47
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-16, 14:13
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-16, 14:10
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-16, 13:48
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji