Komunikat dotyczący ogłoszenia projektu list wynajmu mieszkań w 2023roku

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z § 20 ust. 1 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielsko-Biała, stanowiących załącznik do Uchwały nr XV/624/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17.11.2020 r. (z późn. zm.) Zespół ds. opracowania projektu list wynajmu mieszkań na rok 2023 powołany Zarządzeniem Nr ON. II.0050.68.2023.ZGM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30.01.2023 r. informuje, iż w dniu 30.06.2023 r. projekty list wynajmu mieszkań opracowanych w 2023 r. zostały podane do publicznej wiadomości. KOMUNIKAT TUTAJ

Na podstawie przepisów § 20 ust. 2 wyżej wskazanych Zasad osoby, których wnioski były rozpatrywane podczas opracowywania projektu list wynajmu mieszkań w roku 2023 i nie zostały ujęte do projektu, mogą składać zastrzeżenia za pośrednictwem Wynajmującego do Zespołu ds. opracowania list wynajmu mieszkań z adnotacją “ZASTRZEŻENIE”.

Zastrzeżenia należy złożyć w terminie do dnia 31.07.2023 r. bezpośrednio w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. Lipnicka 26 (Dziennik Podawczy-parter) lub przesłać na adres Zakładu tj. ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała – decyduje data wpływu.

1.  Projekt listy najmu socjalnego TUTAJ  

2. Projekt listy podstawowej TUTAJ. 

           3. Wnioski nieuwzględnione TUTAJ

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2023-06-30
Katarzyna Lis
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2023-06-30, 13:28
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2023-06-30, 13:07
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2023-06-30, 13:07
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji