Nagrody i wyróżnienia

Print Friendly, PDF & Email

Nagrody i wyróżnienia rok 2016

__________________________________________________

Inwestycja roku 2016 – nagroda Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami przyznana za remont konserwatorski zabytkowych budynków przy ul. 11 Listopada 49 i 11 Listopada 50

 

Nagrody i wyróżnienia rok 2015

__________________________________________________

Inwestycja roku 2015 – nagroda Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami przyznana za remont konserwatorski  budynku przy ul. Broniewskiego 38

Inwestycja roku 2015 – nagroda Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami przyznana za remont konserwatorski  budynku przy ul. 11 Listopada 64

Nagrody i wyróżnienia rok 2014

__________________________________________________

Modernizacja roku 2014 – nagroda Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przyznana za renowację zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. 11 Listopada 64

Modernizacja roku 2014 – nagroda Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przyznana za renowację zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 46

Modernizacja roku 2014 – nagroda Stowarzyszenia Narodowego Dziedzictwa Materialnego przyznana za renowację zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Cieszyńska 39