Instrukcja korzystania ze strony BIP

Print Friendly, PDF & Email

Strona internetowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zawiera treści wymagane w Biuletynie Informacji Publicznej, które znajdują się w zakładce BIP. Strona www jest jednocześnie stroną BIP Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Strona BIP jest zgodna z wymaganiami stawianymi stronom BIP zarówno pod względem zamieszczonego zakresu informacji, jak i formy jej przedstawienia.

Korzystanie ze strony BIP Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej odbywa się na zasadach analogicznych jak dla stron internetowych.

Informacje zawarte na stronie BIP aktualizowane są na bieżąco.