Instrukcja korzystania ze strony BIP

Print Friendly, PDF & Email

Strona internetowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej zawiera treści wymagane w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce BIP i jest jednocześnie stroną BIP Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej.

__________________________________________________

Strona BIP jest zgodna z wymaganiami stawianymi stronom BIP zarówno pod względem zamieszczonego zakresu informacji, jak i formy jej przedstawienia.

__________________________________________________

Korzystanie ze strony BIP Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej odbywa się na zasadach analogicznych jak dla stron internetowych.

__________________________________________________

Informacje zawarte na stronie BIP aktualizowane są na bieżąco.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany: