Komunikat AQUA S.A.

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, iż w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej, dostawca wody, tj. AQUA S.A. wydał komunikat o nieprzydatności do spożycia wody dostarczanej do budynku – zgodnie z mapą obszaru objętego awarią. Woda nie nadaje się również do używania na potrzeby higieny osobistej.   Mapa obszaru objętego awarią znajduje

zobacz szczegóły

SPROSTOWANIE

  Informujemy, że w przekazanej użytkownikom lokali mieszkalnych „Informacji w sprawie rachunku bankowego” zawarty jest nieprawidłowy zapis dotyczący opłat bankowych dla wpłat gotówkowych dokonywanych w placówkach banku PKO Bank Polski.     Zaznaczamy, że tak jak w innych bankach, również w PKO Bank Polski pobierana będzie prowizja wg obowiązującej tabeli opłat i prowizji.    

zobacz szczegóły

Zmiana kont bankowych

  Informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana operatora wszystkich kont bankowych Miasta Bielska-Białej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.   Nowym bankiem jest PKO Bank Polski.   O nowych numerach rachunków bankowych zostaniecie Państwo poinformowani w indywidualnych zawiadomieniach.   Wszystkie wpłaty gotówkowe dokonywane w placówkach banku PKO BP na rachunki bankowe miasta podlegają prowizji zgodnie

zobacz szczegóły