Lokale mieszkalne

Print Friendly, PDF & Email

Zasady wynajmu lokali mieszkalnych (również socjalnych tj. lokali o obniżonym standardzie) z mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska – Białej reguluje Uchwała Nr XLII/839/2018 z dnia 19.06.2018r. w sprawie przyjęcia “Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej”.

Tekst uchwały dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej ul. Lipnicka 26 (parter budynku) oraz na stronie internetowej tut. Zakładu pod poniższym linkiem.

Uchwała RM XLII 839 2018 – Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Miasta Bielska-Białej

__________________________________________________

Mieszkaniec Bielska – Białej, który chce ubiegać się o pomoc mieszkaniową z zasobu Miasta zobowiązany jest złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Druki te stanowią załącznik do ww. Uchwały i są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej ul. Lipnicka 26 (parter budynku) oraz na stronie internetowej tut. Zakładu pod poniższymi linkami.

Uchwała RM XLII 839 2018 – Wniosek – załacznik nr 2 do uchwały

Uchwała RM XLII 839 2018 – zał nr 1 do wniosku

Uchwała RM XLII 839 2018 – zał nr 2 do wniosku

Uchwała RM XLII 839 2018 – zał nr 3 do wniosku

Uchwała RM XLII 839 2018 – zał nr 4 do wniosku

Uchwała RM XLII 839 2018 – zał nr 5 do wniosku

Uchwała RM XLII 839 2018 – zał nr 6 do wniosku

__________________________________________________

Zasady wykupu lokali mieszkalnych reguluje Uchwała Nr XL/794/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych przez najemców oraz udzielania bonifikaty od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy lub Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała.

Tekst uchwały dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku – Białej ul. Lipnicka 26 (parter budynku) oraz na stronie internetowej tut. Zakładu pod poniższym linkiem.

Uchwała RMBB XL 794 2018 – Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych

__________________________________________________

Informacje dotyczące warunków i procedury sprzedaży znajdują się w pliku:

Informacja dotycząca warunków i procedury sprzedaży

Celem uruchomienia procedury sprzedaży należy wypełnić wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego a następnie złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej bądź przesłać drogą pocztową na adres Zakładu.

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, Biurze Obsługi Interesanta, Pl. Ratuszowy 6.

 

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-19
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany: