Komunikat dotyczący ogłoszenia list wynajmu mieszkań w 2021roku

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z § 20 ust. 1 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielsko-Biała, stanowiących załącznik do Uchwały nr XV/624/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17.11.2020 r. oraz § 10 ust. 2 Zarządzenia nr ON.0050.1676.2021.ZGM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12.02.2021 r. Zespół ds. opracowania projektu list wynajmu mieszkań na rok 2021 powołany Zarządzeniem Nr ON.0050.1623.2021.ZGM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28.01.2021 r. podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Wynajmującego oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego i Wynajmującego przez okres 30 dni projekt list wynajmu mieszkań opracowanych w 2021 r.  Listy TUTAJ.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2021-07-21
Katarzyna Lis
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2021-07-21, 13:22
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2021-07-21, 13:20
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji