Zmiany opłat - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Zmiany opłat

Print Friendly, PDF & Email

Informacje o indywidualnych zmianach opłat czynszowych dla lokali mieszkalnych przekazywane są najemcom pisemnie, natomiast ogólne informacje o zmianach opłat związanych ze zmianami cen mediów, ich wysokości i terminach wprowadzania tych zmian publikowane są na stronie internetowej.

Informacje o zmianach w regulaminie rozliczania mediów zamieszczane są wyłącznie na stronie internetowej.

Zasady rozliczeń za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w lokalach stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zarządzanych przez ZGM i zarządców obcych na zlecenie wspólnot mieszkaniowych określone są w “Regulaminie rozliczeń mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez ZGM”, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora ZGM Nr 256/2019 z 20.12.2019r.

Zmiana cen dostarczania wody i odprowadzania ścieków zgodnie z cennikiem AQUA S.A. od 16.06.2020r.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-15
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2020-06-30, 07:53
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-06-30, 07:53
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-01-07, 07:26
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-01-03, 12:51
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-12-30, 10:03
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-07, 09:07
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści