Administracja Domów Mieszkalnych

Print Friendly, PDF & Email
Administracja Domów Mieszkalnych
ul.Zygmunta Krasińskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 499 0 680Ryszard Bodzek – kierownik
33 499 0 681Jan Pilch – zastępca kierownika
33 499 0 682


 
Zadania

 

 1. Utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budynków, obiektów małej architektury i otoczenia poprzez:
  • przeprowadzanie przeglądów technicznych rocznych i 5-cio letnich, przeglądów mieszkań, prób szczelności instalacji gazowej, pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej,
  • sporządzanie planów napraw profilaktyczno – konserwatorskich,
  • wnioskowanie o wykonanie napraw gruntownych i modernizacji budynków,
  • sporządzanie zleceń i umów na roboty budowlane, nadzór techniczny nad tymi robotami oraz rozliczanie finansowe robót,
  • współpraca z Zakładem Kominiarskim w zakresie prawidłowej eksploatacji przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
  • dokonywanie wpisów do książek obiektów,
  • współpraca z Firmami Ubezpieczeniowymi.
 2. Przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji i dezodoryzacji w lokalach należących do Gminy – zlecanie i rozliczanie wykonanych usług.
    
 3. Czuwanie nad przestrzeganiem przez mieszkańców zasad porządkowych obowiązujących na terenie nieruchomości określonych w Regulaminie Porządku Domowego.
    
 4. Kwalifikowanie lokali mieszkalnych do remontów kapitalnych i bieżących na koszt przyszłego najemcy.
    
 5. Wstępne kwalifikacje strychów do adaptacji na lokal mieszkalny oraz udział w przygotowaniu niezbędnych dokumentów umożliwiających zawarcie umowy o udostępnienie strychu do przebudowy na lokal mieszkalny.
    
 6. Opiniowanie wniosków:
  • mieszkańców dotyczących zmiany sposobu ogrzewania lokali, przeróbek instalacji wewnętrznych oraz przebudowy lokalu mieszkalnego,
  • o umieszczenie reklam, indywidualnych anten RTV i satelitarnych na budynkach.
 7. Opiniowanie wniosków na wejście inwestorów obcych na tereny administrowanych nieruchomości , ustalanie , egzekwowanie warunków wejścia na teren.
    
 8. Zawieranie umów na remonty kapitalne i bieżące lokali mieszkalnych na koszt przyszłego najemcy.
    
 9. Współpraca z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych i odpadów wielkogabarytowych – zlecenie i rozliczanie wykonanych prac.
    
 10. Współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych, uczestniczenie z zebraniach wspólnot mieszkaniowych, opiniowanie zasadności remontów w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
    
 11. Współpraca z Radami Osiedli.
    
 12. Prowadzenie korespondencji z mieszkańcami budynków mieszkalnych.
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-12
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-05-28, 09:04
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-05-28, 09:04
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-21, 10:00
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-21, 09:27
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-21, 07:44
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-21, 07:39
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-20, 13:06
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-20, 13:05
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-20, 10:06
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-20, 09:40
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści