Reklamacje - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Reklamacje

Print Friendly, PDF & Email

Reklamacje dotyczące rozliczeń mediów należy składać w terminie 30 dni od otrzymania rozliczenia w następujący sposób:

 • pisemnie – w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Zakładu w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 26
 • pisemnie – drogą pocztową
 • elektronicznie na e-mail: poczta@zgm.eu
 • elektronicznie za pomocą elektronicznej skrzynki pocztowej w systemie ePUAP. Adres skrytki: /zgmbielsko/SkrytkaESP

Uzyskanie informacji zawierające dane osobowe wymaga identyfikacji zgodnie z przyjętą przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej polityką ochrony danych osobowych.

W przypadku kontaktu osobistego w celu weryfikacji tożsamości wymagane jest przedstawienie jednego z następujących dokumentów:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy,
 • legitymacja studenta/ucznia,
 • inny dokument ze zdjęciem wystawiony przez instytucję państwową lub samorządową.

W przypadku kontaktu z wykorzystaniem poczty elektronicznej:

 • w przypadku e-maili przychodzących na adres poczty elektronicznej poprzez porównanie zgodności adresu nadawcy e-maila przychodzącego z zarejestrowanym w systemie informatycznym,
 • w przypadku wiadomości otrzymanych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej z systemu ePUAP poprzez weryfikację danych osobowych nadawcy z danymi zarejestrowanymi w systemie informatycznym.

W przypadku kontaktu telefonicznego:

 • w przypadku telefonu komórkowego poprzez porównanie zgodności numeru telefonu z numerem zarejestrowanym w systemie informatycznym,
 • w przypadku telefonu stacjonarnego poprzez poprawne podanie jednocześnie numeru klienta lub numeru PESEL i wysokości naliczenia czynszu dla tego klienta za ostatni miesiąc lub ostatniej wpłaty.

Prosimy zapoznać się z informacją na stronie Zasady odpłatności za wodę i ścieki przed złożeniem reklamacji dotyczącej różnic w zużyciu wody.

Dalszych informacji w tej sprawie można zasięgnąć w Dziale Informatyki i Rozliczeń.