Reklamacje - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Reklamacje

Print Friendly, PDF & Email

Reklamacje dotyczące rozliczeń mediów należy składać w terminie 30 dni od otrzymania rozliczenia w następujący sposób:
 

 • pisemnie – w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Zakładu w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 26
   
 • pisemnie – drogą pocztową
   
 • elektronicznie na e-mail: poczta@zgm.eu
   
 • elektronicznie za pomocą elektronicznej skrzynki pocztowej w systemie ePUAP

Uzyskanie informacji zawierające dane osobowe wymaga identyfikacji zgodnie z przyjętą przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej polityką ochrony danych osobowych.

W przypadku kontaktu osobistego w celu weryfikacji tożsamości wymagane jest przedstawienie jednego z następujących dokumentów:

 • dowód osobisty,
   
 • paszport,
   
 • prawo jazdy,
   
 • legitymacja studenta/ucznia,
   
 • inny dokument ze zdjęciem wystawiony przez instytucję państwową lub samorządową.

W przypadku kontaktu z wykorzystaniem poczty elektronicznej:

 • w przypadku e-maili przychodzących na adres poczty elektronicznej poprzez porównanie zgodności adresu nadawcy e-maila przychodzącego z zarejestrowanym w systemie informatycznym,
   
 • w przypadku wiadomości otrzymanych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej z systemu ePUAP poprzez weryfikację danych osobowych nadawcy z danymi zarejestrowanymi w systemie informatycznym.

W przypadku kontaktu telefonicznego:

 • w przypadku telefonu komórkowego poprzez porównanie zgodności numeru telefonu z numerem zarejestrowanym w systemie informatycznym,
   
 • w przypadku telefonu stacjonarnego poprzez poprawne podanie jednocześnie numeru klienta lub numeru PESEL i wysokości naliczenia czynszu dla tego klienta za ostatni miesiąc lub ostatniej wpłaty.

Prosimy zapoznać się z informacją na stronie Zasady odpłatności za wodę i ścieki przed złożeniem reklamacji dotyczącej różnic w zużyciu wody.

Dalszych informacji w tej sprawie można zasięgnąć w Dziale Informatyki i Rozliczeń.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-15
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-12-30, 09:55
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-12-30, 09:55
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-06-07, 08:54
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści