Informacje dodatkowe

Print Friendly, PDF & Email

Informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych:

Komitet Obrony Praw Lokatorów
Ul. Targowa 22, 03-732 Warszawa
Tel: 693 713 567
E-mail: obronalokatorow@gmail.com
Strona internetowa: https://lokatorzy.info.pl

Polskie Zrzeszenie Lokatorów
Ul. Księdza Franciszka Blachnickiego 7A, 31-353 Kraków
Tel: 12 422 65 47

Informacje o dostępnych środka poprawy efektywności energetycznej można uzyskać na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow/