Postępowania o udzielenie zamówień publicznych równych i pow. 130 tys. złotych

Print Friendly, PDF & Email

ZGM/24/007/DN – remont 10 lokali mieszk.-pustostanów w podziale na 3 cz.-etap V

Zamawiający Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że ogłosił postępowanie pn.: „Remont 10 lokali mieszkalnych – pustostanów stanowiących zasób Gminy Bielsko Biała, zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części – etap IV/2024”.

zobacz szczegóły

ZGM/24/004/BU-remont 10 lokali mieszk.- pustostanów w podziale na 3 cz.-etap IV

Zamawiający Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że ogłosił postępowanie pn.: „Remont 10 lokali mieszkalnych – pustostanów stanowiących zasób Gminy Bielsko Biała, zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3...

ZGM/24/005/NU – Świadczenie usług wywozu gabarytów

Świadczenie usług wywozu gabarytów i nieczystości w związku z opróżnianiem lokali komunalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi po zmarłych najemcach, po eksmisjach, porzuconych przez byłych najemców oraz związanych z przekwaterowaniami najemców, którym Miasto Bielsko – Biała zobowiązane jest dostarczyć lokale zamienne.

zobacz szczegóły

ZGM/24/003/BU-usługi sprzątania nieruchomości oraz terenów zewn. w rejonie V

Zamawiający Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że ogłosił postępowanie pn.: „Świadczenie usług w zakresie sprzątania nieruchomości oraz terenów zewnętrznych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej w rejonie...

ZGM/23/128/BU-remont 10 lokali mieszk. pustostanów w podziale na 3 cz.-etap II

Zamawiający Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że ogłosił postępowanie pn.: „Remont 10 lokali mieszkalnych – pustostanów stanowiących zasób Gminy Bielsko Biała, zarządzany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3...

ZGM/23/124/DS-Wykonywanie zastępstwa prawnego od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Świadczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej usług prawniczych obejmujących wykonywanie zastępstwa prawnego przed sądami trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

zobacz szczegóły

ZGM/23/123/DN-Wywóz różnych odpadów przedmiotów wielkogabarytowych itp. odpadów

Wywóz różnych odpadów (przedmiotów wielkogabarytowych, gruzu itp. odpadów) z pustostanów strychów, piwnic, korytarzy i terenów zewnętrznych z nieruchomości stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

zobacz szczegóły