Postępowania o udzielenie zamówień publicznych równych i pow. 130 tys. złotych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych równych i pow. 130 tys. złotych

Print Friendly, PDF & Email

ZGM/DZ-DCS/197/2021/ADM-usługi drobnych napraw wod-kan., co, gaz; Bielsko-Biała

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej na terenie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych lokali komunalnych, pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej z podziałem na 2 części.

zobacz szczegóły

ZGM/DZ-JK/174/2021/ADM – dokumentacja projektowa ul. J. Sobieskiego 35

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu wraz z termomodernizacją oraz przyłączeniem do sieci ciepłowniczej P.K. Therma Sp. z o.o. budynku przy ul. Jana Sobieskiego 35 w Bielsku-Białej wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami, opiniami i...