Postępowania o udzielenie zamówień publicznych równych i pow. 130 tys. złotych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych równych i pow. 130 tys. złotych

Print Friendly, PDF & Email

ZGM/DZ-MZ/33/2021/ADM – remont konserwatorski ul.K.Pułaskiego 5, Bielsko-Biała.

Remont konserwatorski lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Kazimierza Pułaskiego 5 w Bielsku-Białej
Zadanie jest planowane do realizacji w ramach projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap II” z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.
Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Działanie 1.7, Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.
Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

zobacz szczegóły