Rejestry, ewidencje, archiwa

Print Friendly, PDF & Email

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
 

 1. Rejestry prowadzone w komórkach wewnętrznych ZGM:
   
  • rejestr zarządzeń Dyrektora,
    
  • rejestr poleceń służbowych Dyrektora,
    
  • rejestr akt osobowych pracowników,
    
  • rejestr skarg i wniosków,
    
  • rejestr zamówień publicznych,
    
  • rejestr umów z dostawcami.
 2. Ewidencje prowadzone w komórkach wewnętrznych ZGM:
   
  • ewidencja zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych, garaży,
    
  • ewidencja najemców, właścicieli lokali (dostęp danych ograniczony)