Dział Księgowości

Print Friendly, PDF & Email
Siedziba: ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała
Miejsce: II piętro – pokój nr 22 – 23
III piętro – pokój nr 30 – 33

 

Główny specjalista ds. księgowości Agnieszka Kubica-Potoczny 33 49 90 662
Główny specjalista ds. rozliczeń remontów i inwestycji Agnieszka Ponikiewska 33 49 90 621
Główny specjalista ds. naliczeń Justyna Czauderna 33 49 90 657
Główny specjalista ds. rozliczeń Marcin Gawełek 33 49 90 691

 

ZESPÓŁ DS. ROZLICZEŃ REMONTÓW I INWESTYCJI
Ewidencja kosztów remontów i inwestycji. 33 49 90 621
33 49 90 655
Ewidencja faktur i innych dokumentów dotyczących zobowiązań Zakładu z tytułu kosztów remontów i inwestycji.

 

ZESPÓŁ DS. NALICZEŃ
Ewidencja przychodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w tym wyjaśnienia dotyczące dokonywanych wpłat i wypłat związanych z rozrachunkami z tyt. najmu. 33 49 90 660
33 49 90 657

 

ZESPÓŁ DS. ROZLICZEŃ
Ewidencja kosztów mediów dostarczanych do zarządzanych nieruchomości. 33 49 90 653
33 49 90 692
33 49 90 693
Rozliczenia kosztów mediów oraz ustalanie zaliczek na poczet kosztów mediów. 33 49 90 654
33 49 90 691
33 49 90 692
33 49 90 697
Rozliczenia energii elektrycznej. 33 49 90 697
Ewidencja, plombowanie, wymiana wodomierzy. 33 49 90 691
33 49 90 697

 

ZESPÓŁ DS. KSIĘGOWOŚCI
Planowanie i sprawozdawczość budżetowa. 33 49 90 652
33 49 90 656
33 49 90 658
33 49 90 659
33 49 90 661
33 49 90 662
Ewidencja kosztów eksploatacji dotycząca zarządzanych nieruchomości.
Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT.
Prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej gospodarki magazynowej.
Ewidencja faktur i innych dokumentów dotyczących zobowiązań Zakładu z tytułu kosztów eksploatacji, remontów i inwestycji.
Prowadzenie rozrachunków z tytułu zobowiązań Zakładu.
Prowadzenie rozrachunków z pracownikami.
Prowadzenie rozrachunków z tytułu administracji zleconej nieruchomości oraz administrowanych bez zlecenia.
Ewidencja rozrachunków z tytułu zaliczek na koszty eksploatacji i wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.
Ewidencja majątku Zakładu.
Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od nieruchomości.
Koordynacja w zakresie zgłaszania szkód majątkowych i osobowych dotyczących administrowanych zasobów.
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2024-05-14, 14:20
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2024-05-14, 14:19
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-12-21, 08:09
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-12-21, 07:57
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-17, 09:15
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-16, 14:19
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-16, 13:13
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-16, 13:07
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-05-15, 14:59
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2022-05-04, 14:39
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2022-05-04, 14:24
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2022-05-04, 14:21
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2022-05-04, 14:05
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2022-05-04, 14:01
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji