Dział Księgowości

Print Friendly, PDF & Email
Dział Księgowości
ul.Lipnicka 26, 43-301 Bielsko-Biała
III piętro pokój nr 30 – 32



Danuta Augustyn
– kierownik – zastępca głównego księgowego
33 499 0 651


 
Zadania
 

Planowanie i sprawozdawczość budżetowa 33 499 0 614
Ewidencja przychodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w tym wyjaśnienia dotyczące dokonywanych wpłat i wypłat związanych z rozrachunkami z tyt. najmu 33 499 0 661
33 499 0 654
33 499 0 657
Ewidencja kosztów eksploatacji dotycząca zarządzanych nieruchomości 33 499 0 652
33 499 0 653
Ewidencja kosztów remontów i inwestycji 33 499 0 658
Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT 33 499 0 659
Prowadzenie ewidencji księgowej dotyczącej gospodarki magazynowej 33 499 0 655
Ewidencja faktur i innych dokumentów dotyczących zobowiązań Zakładu z tytułu kosztów eksploatacji, remontów i inwestycji 33 499 0 656
Prowadzenie rozrachunków z tytułu zobowiązań Zakładu 33 499 0 662
Prowadzenie rozrachunków z pracownikami 33 499 0 659
Prowadzenie rozrachunków z tytułu administracji zleconej nieruchomości oraz administrowanych bez zlecenia 33 499 0 659
Ewidencja rozrachunków z tytułu zaliczek na koszty eksploatacji i wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 33 499 0 662
Ewidencja majątku Zakładu 33 499 0 651
Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od nieruchomości 33 499 0 651
Koordynacja w zakresie zgłaszania szkód majątkowych i osobowych dotyczących administrowanych zasobów 33 499 0 651

 

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany: