Regulamin organizacyjny

Print Friendly, PDF & Email

Regulamin organizacyjny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej został ustalony Zarządzeniem Dyrektora ZGM Nr 93/10 z dnia 1 grudnia 2010 roku i określa wewnętrzny tryb organizacji i działania Zakładu.