Stawki czynszów w lokalach mieszkalnych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Stawki czynszów w lokalach mieszkalnych

Print Friendly, PDF & Email

Stawki czynszów w lokalach mieszkalnych ustalane są w zależności od ich położenia i standardu na podstawie Zarządzenia Nr ON.0050.949.2020.ZGM Prezydenta Miasta Bielska – Białej z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska – Białej

Czynniki wpływające na wartość użytkową lokali mieszkalnych i wysokość ustalonej stawki czynszu określane są na podstawie Uchwały Nr XV/340/2020 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska – Białej na lata 2020-2024”

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-15
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2020-03-02, 12:37
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2020-03-02, 12:36
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2020-03-02, 08:29
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2020-02-14, 11:52
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-02-14, 11:51
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-01-03, 12:32
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-12-30, 09:32
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-12-30, 08:35
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-12-30, 08:34
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-12-30, 08:31
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-12-30, 08:26
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-12-30, 08:22
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-07, 08:14
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-04-01, 08:48
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:47
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji