Treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej

Print Friendly, PDF & Email

Wystąpienia pokontrolne organów władzy publicznej.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-04-09
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany: