Przedmiot działalności, podstawa prawna i statut

Print Friendly, PDF & Email

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest samorządowym zakładem budżetowym służącym zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców, którego głównymi zadaniami jest:

  • gospodarowanie budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,
     
  • sprawowanie obsługi technicznej budynków i budowli wchodzących w skład zarządzanych nieruchomości,
     
  • gospodarowanie terenami wchodzącymi w skład zarządzanych nieruchomości.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXV/471/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.