Przedmiot działalności, Podstawa prawna i statut

Print Friendly, PDF & Email

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej jest samorządowym zakładem budżetowym służącym zaspokajaniu potrzeb
społecznych mieszkańców, którego głównymi zadaniami jest:

  • gospodarowanie budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,
  • sprawowanie obsługi technicznej budynków i budowli wchodzących w skład zarządzanych nieruchomości,
  • gospodarowanie terenami wchodzącymi w skład zarządzanych nieruchomości.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXV/471/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-12
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-05-21, 11:13
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-18, 14:56
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści