Przedmiot działalności, podstawa prawna i statut - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Przedmiot działalności, podstawa prawna i statut

Print Friendly, PDF & Email

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest samorządowym zakładem budżetowym służącym zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców, którego głównymi zadaniami jest:

  • gospodarowanie budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,
     
  • sprawowanie obsługi technicznej budynków i budowli wchodzących w skład zarządzanych nieruchomości,
     
  • gospodarowanie terenami wchodzącymi w skład zarządzanych nieruchomości.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXV/471/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-12
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-12-30, 12:32
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-12-30, 12:31
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-07-09, 14:43
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-28, 09:55
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-04-18, 14:56
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści