Komunikat w sprawie zmian przepisów

Print Friendly, PDF & Email

UWAGA :  Od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 611) oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11  i 12 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021,poz. 11).

 

Najistotniejsze zmiany od 1.07.2021 to:

 

zmiana definicji dochodu, który będzie teraz ustalany na zasadach podanych w art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

 

Definicję dochodu stanowi ustawa o świadczeniach rodzinnych.

 

Dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu-podatek należny od osób fizycznych – składki na ubezpieczenie społeczne – składki na ubezpieczenie zdrowotne – alimenty zapłacone na rzecz innych osób spoza gospodarstwa domowego.

 

Od dnia 1.07.2021r.  obowiązywać będą nowe druki zaświadczeń o zarobkach. Osoby które złożą wnioski po 1.07.2021r. będą obowiązane do wykazania dochodu zgodnie powyższą definicją.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2021-06-28
Katarzyna Lis
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany: