Projekt list wynajmu mieszkań

KOMUNIKAT Wynajmującego w sprawie ogłoszenia projektu list wynajmu mieszkań opracowanych w 2020 roku Zgodnie z § 14 ust. 1 oraz § 27 ust. 1 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej, stanowiących załącznik do Uchwały nr XLII/839/2018  Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19.06.2018 r. informuję, iż w dniu 01.10.2020 r. projekty list wynajmu

zobacz szczegóły

DZ-GM/87/2021/ADM – audyty ex-post

Opracowanie audytów ex-post dla 5 budynków ujętych w projekcie pn. >>Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – Etap II<< realizowanych z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

zobacz szczegóły