Tłumaczenia – język migowy

Print Friendly, PDF & Email

Informacja o możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw

 
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, miasto Bielsko-Biała udostępnia usługi tłumacza języka migowego pozwalające na komunikowanie się z naszym Zakładem osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi”. Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego.

Dla osoby uprawnionej świadczenie usługi jest bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 26 lub w Administracji Domów Mieszkalnych w Bielsku-Białej przy ul. Zygmunta Krasińskiego 5.

Potrzebę skorzystania z usługi osoba uprawniona zgłasza oraz umawia termin bezpośrednio z jednym z niżej wymienionych tłumaczy języka migowego:

 1. Ewa Kaliniewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:
  ŚLĄSKIE CENTRUM JĘZYKA MIGOWEGO „GEST-MIG” Ewa Kaliniewicz, tel. 722 367 940
   
 2. Maciej Pilecki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
  NAUCZYCIEL-SUROPEDAGOG-TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO – mgr MACIEJ PILECKI, tel. 696 748 297
   
 3. Adam Pilecki – osoba fizyczna, tel. 512 805 922