Prawo - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Prawo

Print Friendly, PDF & Email

Podstawowym zakresem działania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zgodnie z § 6 statutu Zakładu, jest sprawowanie administracji budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, opieka techniczna nad nimi oraz prowadzenie gospodarki lokalami. Wypełniając swe statutowe zadania tut. Zakład działa w ramach przepisów regulujących szeroko rozumianą sferę mieszkalnictwa. Do podstawowych aktów prawa, które nakładają określone obowiązki na ZGM, jako administratora i zarządcy budynków, należą między innymi: