Prawo

Print Friendly, PDF & Email

Dokumenty do pobrania

 1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2020-2024 – tekst jednolity
   
 2. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Miasta Bielska-Białej
   
 3. Wniosek
   
 4. Aktualne dane o warunkach mieszkaniowych
   
 5. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego
   
 6. Wzór zaświadczenia o wysokości dochodów
   
 7. Wzór oświadczenie osób prowadzących działalność gospodarczą
   
 8. Wzór oświadczenie osób prowadzących działalność gospodarczą – ryczałt
   
 9. Wzór oświadczenia dochody dodatkowe
   
 10. Wzór oświadczenie o pobieraniu świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
   
 11. Oświadczenie o stanie majątkowym
   
 12. Oświadczenie o nieposiadaniu lub posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości
   
 13. Zgoda dotyczącą przetwarzania danych osobowych
   
 14. Zarządzenia wykonawcze do Uchwały w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej”.