Postępowania o udzielenie zamówień publicznych pon. 130 tys. złotych

Print Friendly, PDF & Email

DZ/23/008/NJ – Wywóz nieczystości płynnych

Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych z nieruchomości zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i wykonanie usług polegających na czyszczeniu kanalizacji (przepychanie pod ciśnieniem, udrażnianie) oraz usuwanie nieczystości płynnych powstałych w wyniku awarii kanalizacji w nieruchomości, w podziale na 2 części.

zobacz szczegóły

DZ/23/003/DN-Wykonanie kosztorysów inwestorskich c.o.

Udzielenie zamówienia na wykonanie kosztorysów inwestorskich na zmianę sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych z piecowego na etażowe gazowe centralne ogrzewanie w 40 lokalach mieszkalnych będących w zasobie mieszkalnym Gminy Bielsko – Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

zobacz szczegóły