ZGM/DZ/239/2019/ADM – usuwanie awarii wod-kan, co i gaz

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej na terenie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych lokali komunalnych, pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej z podziałem na dwie części

zobacz szczegóły