Postępowania o udzielenie zamówień publicznych pon. 130 tys. złotych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych pon. 130 tys. złotych

Print Friendly, PDF & Email

DZ-JR/15/2022/ADM Wymiana instalacji elektrycznej w 10 lokalach mieszklanych

Wymiana instalacji elektrycznej w dziesięciu lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Cieszyńskiej 56/2, przy ul. Dąbrowskiego 12/1, przy ul. Bartosza Głowackiego 5/7, przy ul. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego 22/2, ul. Sikornik 9/1, ul. Wiśniowej 12/46, ul. Wyzwolenia 17/8, ul. Wyzwolenia 204/2, ul. Zgody 4/45 i przy ul. Zielonej 12/5 w Bielsku-Białej

zobacz szczegóły

DZ-DCS/5/2022/ADM – audyty ex-post

Opracowanie audytów ex-post dla 5 budynków oraz audytu zbiorczego ex-post dla 10 budynków ujętych w projekcie pn. >>Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – Etap II<< realizowanych z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. (POIiŚ II)

zobacz szczegóły

DZ-JR/04/2022/ADM – Wymiana instalacji elektrycznej w 10 lokalach

Wymiana instalacji elektrycznej w dziesięciu lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Cieszyńskiej 56/2, przy ul. Dąbrowskiego 12/1, przy ul. Bartosza Głowackiego 5/7, przy ul. Andrzeja Frycza Modrzejewskiego 22/2, ul. Sikornik 9/1, ul. Wiśniowej 12/46, ul. Wyzwolenia 17/8, ul. Wyzwolenia 204/2, ul. Zgody 4/45 i przy ul. Zielonej 12/5 w Bielsku-Białej

zobacz szczegóły