Dokumenty do pobrania - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Dokumenty do pobrania

Print Friendly, PDF & Email

aktualne druki od 1.07.2021r.

 

 1. Uchwała RM XXV/624 2020 – Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Miasta Bielska-Białej

 

WNIOSEK o MIESZKANIE/AKTUALIZACJA/ZAMIANA:

 1. Uchwała RM XXV/624 2020 – Wniosek
 2. Uchwała RM XXV/624 2020 – aktualne dane o warunkach mieszkaniowych
 3.   Uchwała RM XXV/624 2020 – deklaracja o wysokości dochodów
 4.   Uchwała RM XXV/624 2020  – wzór zaświadczenia o wysokości dochodów
 5.   Uchwała RM XXV/624 2020  – wzór oświadczenie  osób prowadzących działalność gospodarczą 
 6. Uchwała RM XXV/624 2020  – wzór oświadczenie  osób prowadzących działalność gospodarczą-ryczałt
 7.   Uchwała RM XXV/624 2020 – wzór oświadczenia dochody dodatkowe
 8.  Uchwała RM XXV/624 2020 – wzór oświadczenie o pobieraniu świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 9.   Uchwała RM XXV/624 2020 – oświadczenie o stanie majątkowym
 10. Uchwała RM XXV/624 2020 – oświadczenie o nieposiadaniu lub posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości
 11.   Uchwała RM XXV/624 2020– zgoda dotyczącą przetwarzania danych osobowych

WYKUP:

 1. Uchwała RMBB XL 794 2018 – Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych
 2. Informacja dotycząca warunków i procedury sprzedaży
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym

ZAMIANA:

 1. Ankieta do zamiany lokalu mieszkalnego

OBNIŻKA CZYNSZU:

 1. Wniosek o udzielenie obniżki dochodowej za lokal mieszkalny
 2. Deklaracja o wysokości dochodów – obniżka czynszu
 3. Oświadczenie o uzyskiwanych dochodach w okresie trzech miesięcy
 4. Oświadczenie o uzyskanych dochodach – do wniosku o obniżkę czynszu
 5. Oświadczenie o uzyskiwanych dochodach-ryczał – obniżka
 6. Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości obniżki czynszu

ZMIANA ILOŚCI OSÓB:

 1. DEKLARACJA ŚMIECIOWA 1 OŚWIADCZENIE

Archiwum – Aktualne druki od 9.12.2020r. do 30.06.2021r.

 1. Uchwała RM XXV/624 2020 – Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Miasta Bielska-Białej
   •  

   

   

 2. Uchwała RM XXV/624 2020 – Wniosek  
 3.   Uchwała RM XXV/624 2020 – aktualne dane o warunkach mieszkaniowych 
 4.   Uchwała RM XXV/624 2020 – deklaracja o wysokości dochodów 
 5.   Uchwała RM XXV/624 2020  – wzór zaświadczenia o wysokości dochodów 
 6.   Uchwała RM XXV/624 2020  – wzór oświadczenie  osób prowadzących działalność gospodarczą  
 7.   Uchwała RM XXV/624 2020 – wzór oświadczenia dochody dodatkowe 
 8.  Uchwała RM XXV/624 2020 – wzór oświadczenie o pobieraniu świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
 9.   Uchwała RM XXV/624 2020 – oświadczenie o stanie majątkowym 
 10. Uchwała RM XXV/624 2020 – oświadczenie o nieposiadaniu lub posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości 
 11.   Uchwała RM XXV/624 2020– zgoda dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
 12. Uchwała RMBB XL 794 2018 – Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych 
 13. Informacja dotycząca warunków i procedury sprzedaży 
 14. Oświadzczenie o stanie majątkowym 
 15. Ankieta do zamiany lokalu mieszkalnego 
 16. Oświadczenie o uzyskiwanych dochodach w okresie trzech miesięcy  
 17. Wniosek o udzielenie obniżki dochodowej za lokal mieszkalny 
 18. Oświadczenie o uzyskanych dochodach – do wniosku o obniżkę czynszu 
 19. Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości obniżki czynszu 
 20. DEKLARACJA ŚMIECIOWA 1 OŚWIADCZENIE

Archiwum – dokumenty ważne do 9.12.2020 r.

1. Uchwała RM XVII 387 2020 – Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Miasta Bielska-Białej

2. Uchwała RM XVII 387 2020 – Wniosek – załącznik nr 1 do uchwały

3. Uchwała RM XVII 387 2020 – zał nr 1 do wniosku – aktualne dane o warunkach mieszkaniowych

4. Uchwała RM XVII 387 2020 – zał nr 2 do wniosku – deklaracja o wysokości dochodów

5. Uchwała RM XVII 387 2020 – zał nr 1 do deklaracji o dochodach – wzór zaświadczenia o wysokości dochodów

6. Uchwała RM XVII 387 2020 – zał nr 2 do deklaracji o dochodach – oświadczenie

7. Uchwała RM XVII 387 2020 – zał nr 3 do deklaracji o dochodach – oświadczenie

8. Uchwała RM XVII 387 2020 – zał nr 3 do wniosku – oświadczenie o stanie majątkowym

9. Uchwała RM XVII 387 2020 – zał nr 4 do wniosku – oświadczenie

10. Uchwała RM XVII 387 2020 – zał nr 5 do wniosku – oświadczenie

11. Uchwała RMBB XL 794 2018 – Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych

12. Informacja dotycząca warunków i procedury sprzedaży

13. Oświadzczenie o stanie majątkowym

14. Ankieta do zamiany lokalu mieszkalnego

15. Oświadczenie o uzyskiwanych dochodach w okresie trzech miesięcy

16. Wniosek o udzielenie obniżki dochodowej za lokal mieszkalny

17. Oświadczenie o uzyskanych dochodach – do wniosku o obniżkę czynszu

18. Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości obniżki czynszu

19. DEKLARACJA ŚMIECIOWA 1 OŚWIADCZENIE