ZGM/DZ-DCS/197/2021/ADM-usługi drobnych napraw wod-kan., co, gaz; Bielsko-Biała

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej na terenie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych lokali komunalnych, pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej z podziałem na 2 części.

zobacz szczegóły