Postępowania o udzielenie zamówień publicznych równych i pow. 130 tys. złotych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych równych i pow. 130 tys. złotych

Print Friendly, PDF & Email

ZGM/DZ-MZ/33/2021/ADM – remont konserwatorski ul.K.Pułaskiego 5, Bielsko-Biała.

Remont konserwatorski lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Kazimierza Pułaskiego 5 w Bielsku-Białej
Zadanie jest planowane do realizacji w ramach projektu pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap II” z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.
Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
Działanie 1.7, Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.
Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

zobacz szczegóły

ZGM/DZ-MZ/31/2021/ADM – roboty budowlane ul. Pocztowa 26/3 , Bielsko-Biała

Roboty budowlane lokalu mieszkalnego przy ul. Pocztowej 26/3 w Bielsku-Białej
Zadanie realizowane w ramach projektu pod nazwą „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.
Działanie 10.2. – Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych,
Poddziałanie 10.2.2. – Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.

zobacz szczegóły