Postępowania o udzielenie zamówień publicznych pon. 30 tys. Euro

Print Friendly, PDF & Email

DZ/14/2020 – studium wykonalności

Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego do konkursu, który będzie ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, dla planowanych przez Zamawiającego zadań remontowo-inwestycyjnych w 8 budynkach położonych w Bielsku-Białej.

zobacz szczegóły
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-18
ZGM
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2020-01-03, 12:09
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-01-03, 12:08
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-06-13, 11:07
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-13, 11:03
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-11, 08:41
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-04-19, 22:31
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-19, 22:31
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji