Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/08/2020/ADM

Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Osiedle Bielsko Południe: Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw oraz przebudowa ciągów pieszych” przy ul. Grażyny 4 w Bielsku-Białej, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń”. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020r

zobacz szczegóły

Przetarg Nieograniczony Nr ZGM/DZ/13/20120/ADM

Opracowanie audytów energetycznych wraz z wykonaniem ekspertyz ornitologiczno-chiropterologicznych dla 5 budynków oraz opracowanie jednego zbiorczego audytu „ex-ante” dla 8 budynków znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w ramach konkursu pn. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim” – Podziałanie 1.7.1

zobacz szczegóły