Stawki czynszów w lokalach mieszkalnych

Print Friendly, PDF & Email

Stawki czynszów w lokalach mieszkalnych ustalane są w zależności od ich położenia i standardu na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Bielska-Białej Nr ON.487.2015/ZGM z dnia 29 czerwca 2015 roku.

Czynniki wpływające na wartość użytkową lokali mieszkalnych i wysokość ustalonej stawki czynszu określane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej  Nr XXXV/650/2017 z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Bielska-Białej na lata 2018-2022”. 

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-15
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-06-07, 08:14
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-07, 08:13
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:48
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:47
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji