Postępowanie nr DZ/62/2019

Print Friendly, PDF & Email

”Opracowanie studiów wykonalności oraz wniosków aplikacyjnych do złożenia w Banku Gospodarstwa Krajowego wniosków o dofinansowanie ze środków UE (pożyczka rewitalizacyjna) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działanie 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-07-04
Grzegorz Mikler
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-07-04, 13:43
Grzegorz Mikler
Zespół ds. Zamówień Publicznych
Dodanie informacji