Zasady odpłatności za centralne ogrzewanie

Print Friendly, PDF & Email

Zasady rozliczeń za centralne ogrzewanie z sieci miejskiej i z lokalnych kotłowni oraz podgrzanie wody do celów użytkowych w lokalach stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i zarządców obcych na zlecenie wspólnot mieszkaniowych określone są w “Regulaminie rozliczeń mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez ZGM”, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora ZGM Nr 86/2013 z 19.12.2013r. z późniejszymi zmianami dokonanymi Zarządzeniem Dyrektora ZGM Nr 37/2017 z 19.06.2017r.

W zakresie rozliczeń centralnego ogrzewania i podgrzania wody do celów użytkowych powyższy regulamin rozliczeń ustalony został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U.2018 poz.755 t.j. z późniejszymi zmianami) i odpowiada treści tej ustawy.

Dalszych informacji w tej sprawie można zasięgnąć w Dziale Informatyki i Rozliczeń.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-15
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-06-07, 08:38
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-07, 08:38
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:41
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji