Komunikat dotyczący ogłoszenia projektu list wynajmu mieszkań w 2022roku

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z § 20 ust. 1 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielsko-Biała, stanowiących załącznik do Uchwały nr XV/624/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17.11.2020 r. (z późn. zm.) Zespół ds. opracowania projektu list wynajmu mieszkań na rok 2022 powołany Zarządzeniem Nr ON.0050.2510.2022.ZGM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14.02.2022 r. informuje, iż w dniu 11.07.2022 r. projekty list wynajmu mieszkań opracowanych w 2022 r. zostały podane do publicznej wiadomości. KOMUNIKAT TUTAJ

Na podstawie przepisów § 20 ust. 2 wyżej wskazanych Zasad osoby, których wnioski były rozpatrywane podczas opracowywania projektu list wynajmu mieszkań w roku 2022 i nie zostały ujęte do projektu, mogą składać zastrzeżenia za pośrednictwem Wynajmującego do Zespołu ds. opracowania list wynajmu mieszkań z adnotacją “ZASTRZEŻENIE”.

Zastrzeżenia należy złożyć w terminie do dnia 10.08.2022 r. bezpośrednio w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. Lipnicka 26 (Dziennik Podawczy-parter) lub przesłać na adres Zakładu tj. ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała – decyduje data wpływu.

1.  Projekt listy najmu socjalnego TUTAJ  

2. Projekt listy podstawowej TUTAJ. 

           3. Wnioski nieuwzględnione TUTAJ

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2022-07-11
Katarzyna Lis
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2022-07-11, 16:05
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2022-07-11, 15:23
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2022-07-11, 15:22
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2022-07-11, 15:00
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji