Listy wynajmu lokali mieszkalnych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Listy wynajmu lokali mieszkalnych

Print Friendly, PDF & Email

KOMUNIKAT O ROZPOCZĘCIU PRAC NAD LISTAMI WYNAJMU LOKALI NA ROK 2023

KOMUNIKAT O ROZPOCZĘCIU PRAC NAD LISTAMI WYNAJMU LOKALI NA ROK 2023 Miasto Bielsko -Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej informuje, że na podstawie § 19 Uchwały nr XXV/624/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17.11.2020 r. w sprawie...

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTU NA KOSZT NAJEMCY _2022

INFORMACJA DLA OSÓB UMIESZCZONYCH NA OSTATECZNYCH LISTACH WYNAJMU MIESZKAŃ   Osoby, które czekają na propozycję mieszkaniową na ogłoszonych listach wynajmu, mogą „przyspieszyć” swoją kolejkę i  zrealizować swoje uprawnienie do zawarcia umowy najmu deklarując chęć...

Ostateczne listy wynajmu mieszkań w 2022 roku

Zgodnie z § 20 ust. 5 Uchwały nr XV/624/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17.11.2020 r. (z późn. zm.) w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielsko-Biała,  zatwierdzone i podpisane przez Prezydenta Miasta  listy...

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO REMONTU NA KOSZT NAJEMCY

INFORMACJA DLA OSÓB UMIESZCZONYCH NA OSTATECZNYCH LISTACH WYNAJMU MIESZKAŃ   Osoby, które czekają na propozycję mieszkaniową na ogłoszonych listach wynajmu, mogą „przyspieszyć” swoją kolejkę i  zrealizować swoje uprawnienie do zawarcia umowy najmu deklarując chęć...