ZGM/DZ/239/2019/ADM – usuwanie awarii wod-kan, co i gaz

Print Friendly, PDF & Email

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej na terenie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, oraz w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych lokali komunalnych, pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej
z podziałem na dwie części.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-12-17
Dorota Czerska-Sokołowska
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2020-01-10, 14:39
Dorota Czerska-Sokołowska
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-01-10, 14:39
Dorota Czerska-Sokołowska
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-01-03, 10:38
Dorota Czerska-Sokołowska
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-12-30, 13:42
Dorota Czerska-Sokołowska
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-12-17, 15:40
Dorota Czerska-Sokołowska
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji