Walka z niską emisją

Print Friendly, PDF & Email

W ramach projektu walki z niską emisją Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza nabór wniosków na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko- Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Bielska- Białej mogą ubiegać się o wykonanie w najmowanym lokalu etażowego ogrzewania gazowego  na koszt ZGM.

Projekt zakłada likwidacje źródła ciepła opalanego paliwem stałym (piec kaflowy pokojowy lub kuchenny, kocioł węglowy) oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego 2- funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania i dostosowaniem przewodu kominowego.

Wnioski o zmianę sposobu ogrzewania, dostępne są w wersji papierowej na dzienniku podawczym Administracji Domów Mieszkalnych w Bielsku- Białej przy ul. Zygmunta Krasińskiego 5 oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej ZGM: www.zgm.eu/start/dzialania-antysmogowe/

Dokumenty można składać w siedzibie ZGM przy ul. Lipnickiej 26 lub w ADM przy ul. Zygmunta Krasińskiego 5 a także drogą elektroniczną na adres poczta@zgm.eu

Szczegółowe informacje o zmianie sposobu ogrzewania można uzyskać pod nr telefonu 33 4990 680.

Informujemy również, iż najemcy lokali, w których zostanie dokonana likwidacja pieca na paliwo stałe mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wnioski o rekompensatę zwiększonych kosztów ogrzewania. Szczegóły programu znajdują się na stronie internetowej ZGM www.zgm.eu/start/dzialania-antysmogowe/

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2021-07-08
Krzysztof Badaczewski
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2024-01-02, 07:21
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2024-01-02, 07:19
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji