Ostateczne listy wynajmu mieszkań w 2020 roku

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z § 15 ust. 1 oraz § 28 ust. 1 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej, stanowiących załącznik do Uchwały nr XLII/839/2018  Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19.06.2018 r. zatwierdzone przez Prezydenta Miasta  listy wynajmu mieszkań opracowane w 2020 r. podlegają publikacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Wynajmującego oraz stronach internetowych Urzędu Miejskiego i Wynajmującego.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2020-11-20
Katarzyna Lis
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2020-11-23, 10:27
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-11-23, 09:54
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-11-20, 14:55
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-11-20, 14:47
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-11-20, 14:26
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2020-11-20, 14:26
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji