Obniżka czynszu najmu za dzierżawę terenu - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Obniżka czynszu najmu za dzierżawę terenu

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta, biorąc pod uwagę wpływ epidemii koronawirusa na ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, podjął decyzję o obniżeniu czynszu dzierżawnego dla podmiotów prowadzących na terenach dzierżawionych działalność gospodarczą. Poniżej przedstawiamy zasady i warunki obniżenia czynszu dzierżawnego.

  • O zmianę warunków umowy mogą ubiegać się podmioty dzierżawiące tereny od Miasta na podstawie obowiązującej umowy dzierżawy, których przychody w prowadzonej działalności na dzierżawionym terenie zmniejszyły się o 30 % w porównaniu do analogicznego miesiąca w poprzednim roku. Jeżeli dzierżawca nie osiągnął przychodu w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, przychód za miesiąc którego dotyczy wniosek porównuje się do średniego miesięcznego przychodu z 3 pełnych miesięcy prowadzenia działalności, poprzedzających wprowadzenie stanu epidemii, obejmujących okres od grudnia 2019 roku do lutego 2020 r. W przypadku braku możliwości określenia przychodu w sposób określony powyżej, decyzję o zmianie warunków umowy podejmuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
  • Pierwszy miesiąc, za który będzie możliwe ustalenie niższego czynszu dzierżawnego to kwiecień 2020,
  • W przypadku spełnienia warunku spadku przychodów o 30 %, czynsz za dzierżawiony teren będzie wynosił 1 zł netto (powiększony o podatek VAT) oraz opłaty niezależne od dzierżawcy (woda, itp).

    Obniżka czynszu terenu za maj 2020

Możliwość zmiany warunków umów dzierżawy dotyczy tylko sytuacji, gdy obniżenie lub brak przychodów z prowadzonej działalności ma bezpośredni związek z epidemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

W związku ze znacznymi utrudnieniami w obiegu tradycyjnej korespondencji pocztowej spowodowanymi stanem epidemii zwracamy się z prośbą o ponowne rozważenie wyrażenia zgody na przesyłanie faktur za dzierżawę terenu drogą elektroniczną. Pozwoli to na sprawny obieg dokumentów, w tym także korekt faktur za kwiecień br. wystawionych w związku z obniżeniem przychodów spowodowanych epidemią (zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 0050.999.2020 z dnia 30 marca 2020r. w sprawie udzielenia wsparcia dzierżawcom nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, Miasta Bielska-Białej na prawach powiatu w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii). Poniżej można pobrać i przesłać na adres poczty elektronicznej: gczekierda@zgm.eu podpisany wniosek o dostarczanie faktur drogą elektroniczną.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Działu Eksploatacji

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2020-04-28
Sebastian Kiecza
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2020-05-19, 07:44
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-05-19, 07:44
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-05-19, 07:41
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-04-28, 21:18
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-04-28, 13:46
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-04-28, 13:43
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-04-28, 13:39
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-04-28, 13:24
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji