Obniżka czynszu najmu za lokal użytkowy - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Obniżka czynszu najmu za lokal użytkowy

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta, biorąc pod uwagę wpływ epidemii koronawirusa na ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, podjął decyzję o wydłużeniu terminu płatności oraz obniżeniu czynszów dla przedsiębiorców najmujących lokale użytkowe stanowiące własność Miasta. Poniżej przedstawiamy zasady i warunki obniżenia czynszu najmu.

 • O zmianę warunków umowy mogą ubiegać się przedsiębiorcy najmujący lokale użytkowe od Miasta na podstawie obowiązującej umowy najmu, których przychody w najmowanym lokalu spadły o więcej niż 30 % w porównaniu do analogicznego miesiąca w poprzednim roku. Jeżeli najemca nie osiągnął przychodu w analogicznym miesiącu roku poprzedniego przychód za miesiąc, którego dotyczy wniosek porównuje się do średniego miesięcznego przychodu z 3 pełnych miesięcy prowadzenia działalności, poprzedzających wprowadzenie stanu epidemii, obejmujących okres od grudnia 2019 roku do lutego 2020 r. W przypadku braku możliwości określenia przychodu w sposób określony powyżej, decyzję o zmianie warunków umowy podejmuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.
 • Pierwszy miesiąc, za który będzie możliwe ustalenie niższego czynszu to kwiecień 2020
 • Faktury czynszowe będą wystawiane z 60 dniowym terminem płatności w pełnej wysokości.
 • W przypadku spełnienia warunku spadku przychodów o więcej niż 30 %, czynsz najmu za lokal będzie wynosił 1 zł netto plus przypadająca na dany lokal opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty niezależne od wynajmującego (woda, ogrzewanie, itp.).
   
   
  Obniżka czynszu lokalu użytkowego za maj 2020
 • Płatność czynszu za marzec br. może być odroczona o 60 dni lub zaległość z tego tytułu może być rozłożona na raty. Zarówno odroczenie terminu płatności, jak i rozłożenia na raty odbywa się na umotywowany wniosek najemcy.
 • Możliwość zmiany warunków umów najmu dotyczy tylko sytuacji, gdy obniżenie lub brak przychodów z prowadzonej działalności ma bezpośredni związek z epidemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

W związku ze znacznymi utrudnieniami w obiegu tradycyjnej korespondencji pocztowej spowodowanymi stanem epidemii zwracamy się z prośbą o ponowne rozważenie wyrażenia zgody na przesyłanie faktur czynszowych drogą elektroniczną. Pozwoli to na sprawny obieg dokumentów, w tym także korekt faktur za kwiecień br. wystawionych w związku z obniżeniem przychodów spowodowanych epidemią (zgodnie z zarządzeniem PM nr 0050.996.2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie udzielenia wsparcia najemcom lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Bielska-Białej w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii). Poniżej można pobrać i przesłać na adres poczty elektronicznej: mnowak@zgm.eu podpisany wniosek o dostarczanie faktur drogą elektroniczną.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Działu Lokali Użytkowych i Windykacji

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2020-03-26
Sebastian Kiecza
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2020-05-19, 07:28
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-05-19, 07:26
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-05-13, 12:17
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-04-29, 08:14
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-04-29, 08:13
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-04-20, 13:32
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-04-10, 11:02
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-04-09, 12:50
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-04-09, 12:19
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-04-09, 12:18
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-04-03, 09:14
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-04-03, 08:17
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-04-03, 08:08
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-04-03, 08:01
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-03-30, 13:58
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-03-30, 13:53
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-03-30, 13:46
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-03-26, 14:51
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-03-26, 14:35
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-03-26, 14:33
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-03-26, 14:31
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-03-26, 14:30
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-03-26, 14:25
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji